ფულის რეზინა  1 

ფულის რეზინა
ფულის ყველანაირი ზომის რეზინა