სარეცხი, საწმენდი, ჰიგიენური საშუალებები  27 

რესტორნებისთვის, სასტუმროებისათვის, ოფისებისთვის, სამრეწველო ორგანიზაციებისთვის, კაფე-ბარებისთვის, სადგურებისთვის, სასწავლო დაწესებულებებისთვის და ა.შ.